ใบเสนอราคา

บ้านวรฉัตร หล่มสัก
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
390 หมู่ 11 ตำบลวัดป่า
อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทร 056-703120

ถึง

บริษัท ทดสอบ จำกัด
คลิกเพื่อแก้ไขที่อยู่

67000

เลขที่

0001

วันที่

1 มกราคม 2567

รวมราคา

600บาท


รายการ ราคา จำนวน รวม
- ห้องพักเตียงเดี่ยว ตึก A 500 DA 1 500 DA
- ห้องพักเตียงคู่ ตึก A 500 TA 1 500 TA
- ห้องพักเตียงเดี่ยว ตึก B 400 DB 1 400 DB
- ห้องพักเตียงคู่ ตึก B 600 TB 1 600 TB
Add +
รวม : 600 DA
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) 0 DA
รวมราคา 600 DA