นโยบายความเป็นส่วนตัวของ
Worachat Boutique Hotel

ขอบคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของ Worachat Boutique Hotel โรงแรมที่พักที่มีความเป็นมืออาชีพ และให้บริการด้วยใจจริงเพื่อท่านลูกค้าทุกท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเราก่อนใช้บริการ เนื่องจากเป็นการกำหนดเกณฑ์และข้อกำหนดที่ชัดเจนในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล: เพื่อให้บริการที่เป็นมิตรและมีประสิทธิภาพ ทางเรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิเช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา
2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: - เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้น - เพื่อติดต่อกับท่านลูกค้าเพื่อแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น หรือการปรับปรุงบริการ - เพื่อดำเนินการทางธุรกิจ เช่น การชำระเงิน การจัดส่งสินค้า หรือการจัดการการจองห้องพัก - เพื่อปรับปรุงและพัฒนาบริการให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น - เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกยกเว้นในกรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย หรือหากท่านลูกค้าให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
4. การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ทันสมัยและเข้มงวด เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การบันทึกเวลาและการเข้าถึงข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และมาตรการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการใช้บริการ หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หากไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป เราจะดำเนินการลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้
6. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ลบข้อมูล หรือขอจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว: เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือกระบวนการทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อท่านลูกค้าใช้บริการต่อไป ในกรณีที่ท่านลูกค้าใช้บริการของเราต่อ ถือว่าท่านยินยอมและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

กรุณาติดต่อเราหากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา วันที่เริ่มต้นใช้งาน: 1 มกราคม 2567
Loading...